مراسم همایش و سمینار

مراسم همایش و سمینار

یکی دیگر از خدمات برجسته گینو خدمات اجرای مراسم های سمینار و همایش های داخلی و بین المللی است. ارائه خدمات سالن های پذیرایی، نورپردازی های متناسب با همایش، امکانات پرده نمایش و مانیتورهای واید برای سمینارهای بزرگ و همچنین خدمات پذیرایی با بهترین غذاهای فرنگی و ایرانی از دیگر خدمات گینو می باشد.

با گینو همواره در هر مراسمی بدرخشید و در ذهن ها ماندگار شوید.