مراسم جشن فارغ التحصیلی

مراسم جشن فارغ التحصیلی

از ابتدای ایده برگزاری جشن فارغ التحصیلی تا دعوت از میهمانان و نحوه اجرای مراسم، چگونگی سالن برگزاری مراسم، چیدمان میزها و دکوراسیون روی میز و محوطه، سناریوی یادبود خاطرات دوران تحصیل و در نهایت پذیرایی با غذاهای متنوع از میهمانان و اهداء کادو همگی توسط کارشناسان تشریفات گینو به بهترین شکل اجرا می شود.

خاطرات دوران تحصیل شما با گینو ماندگار خواهد شد.